oferta

Pomiary elektryczne:

- pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,

- pomiary rezystancji izolacji przewodów, obw. 1 fazowe,

- pomiary rezystancji izolacji przewodów, obw. 3 fazowe,

- pomiary i sprawdzanie działania wył. różnicowoprądowych,

- pomiary uziomów instalacji odgromowej,

- pomiar natężenia oświetlenia – światło ogólne,

- pomiar natężenia światła na stanowisku pracy.

Wykonujemy również:

- instalacje elektryczne, oświetlenia,

- montaż gniazd, wyłączników, lamp i opraw świetlnych,

- obsługę techniczną obiektów pod względem elektrycznym.