cennik

 

 

cennik jednostkowy

 

w oparciu o:

czynność

wskażnik

cena netto

cena brutto

1

KNR 4 03 1202-01

sprawdzenie i pomiar kompletnego 1 fazowego obwodu niskiego napięcia

Rg x 1,3

15,6

19,03

2

KNR 4 03 1202-2

sprawdzenie i pomiar kompletnego 3 fazowego obwodu niskiego napięcia

Rg x 1,76

21,12

26,76

3

KNR 4 03 1205-02

pomiar uziemienia roboczego lub instalacji odgromowej

Rg x 0,56

6,72

8,19

4

KNR 4 03 1205-06

pomiar skuteczności przeciwporażeniowej

Rg x 0,28

3,36

4,09

5

KNR 4 03 1209-02

badanie wyłącznika różnicowoprądowego

Rg x (0,27x3)

9,72

11,85

6

taryfikator Tauron S.A.

założenie plomby na urządzeniu podlegającym oplombowaniu

-

25,31

30,87

 

ceny podane w PLN

Rg = 12 PLN

Roboczogodziny ustalane indywidualnie