cennik

 

 

cennik jednostkowy

 

w oparciu o:

czynność

wskażnik

cena netto

cena brutto

1

KNR 4 03 1202-01

sprawdzenie i pomiar kompletnego 1 fazowego obwodu niskiego napięcia

Rg x 1,3

18,2

22,39

2

KNR 4 03 1202-2

sprawdzenie i pomiar kompletnego 3 fazowego obwodu niskiego napięcia

Rg x 1,76

24,64

30,30

3

KNR 4 03 1205-02

pomiar uziemienia roboczego lub instalacji odgromowej

Rg x 0,56

7,84

9,64

4

KNR 4 03 1205-06

pomiar skuteczności przeciwporażeniowej

Rg x 0,28

3,92

4,82

5

KNR 4 03 1209-02

badanie wyłącznika różnicowoprądowego

Rg x (0,27x3)

11,34

13,94

6

taryfikator Tauron S.A. lub innego dostawcy

założenie plomby na urządzeniu podlegającym oplombowaniu

-

 

 

 

ceny podane w PLN

Rg = 14 PLN

Roboczogodziny ustalane indywidualnie